Nasza oferta - raporty, wnioski, analizy, pozwolenia zintegrowane.

Oferta Zespołu Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś w Rzeszowie obejmuje szeroki zakres usług związanych z wypełnianiem przez podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe czy klientów indywidualnych obowiązków wynikających z prawa związanego z ochroną środowiska.

Przez kilkanaście lat działalności Zespół Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś wykonał kilkaset opracowań dotyczących ochrony środowiska – głównie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, operatów wodnoprawnych i opracowań dotyczących gospodarki odpadami.

W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy na zlecenie i przy współpracy klienta opracowania typu:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • operat wodno – prawny,
 • karta informacyjna o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • informacja o wytwarzanych odpadach,
 • program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • analiza wpływu inwestycji na środowisko akustyczne,
 • przegląd ekologiczny,
 • analiza porealizacyjna przedsięwzięcia,
 • obliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Badania i pomiary związane z ochroną środowiska wykonywane są w ramach Zespołu Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś w Rzeszowie przez certyfikowane Regionalne Laboratorium Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Zakres wykonywanych przez nas badań i pomiarów obejmuje:

 • analizy laboratoryjne wody, ścieków i gleby,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powierza,
 • pomiary hałasu w środowisku,
 • laboratoryjny monitoring wysypisk odpadów: odpompowywanie piezometrów, pobory prób, analizy laboratoryjne, opracowywanie wyników.

Pozwolenia zintegrowane

Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych to opracowania obejmujące kompleksowe oddziaływanie największych przedsięwzięć na wszystkie komponenty środowiska. Zespół Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś jest autorem kilkunastu tego typu opracowań. Wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu ocen oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko pozwoliło na rzetelne wykonanie opracowań co skutkowało pozytywnym rozpatrzeniem wniosków przez organy administracji państwowej i uzyskaniem przez Inwestorów pozwoleń zintegrowanych.

Poniżej przedstawiamy listę dotychczas wykonanych przez nasz Zespół wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego:

 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Sigiełki, gmina Krzeszów, powiat Nisko, województwo podkarpackie" – 2004 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przetwarzania ołowiu o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę na terenie PPUH „AUTOPART" Jacek Bąk w Mielcu przy ul. Kwiatkowskiego 2a" – 2004 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji produktów spożywczych (cukru) z surowych produktów roślinnych o zdolności przetwarzania ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę i instalacji do spalania paliw o mocy ponad 50 MWt na terenie Cukrowni „Ropczyce" S.A. w Ropczycach przy ul. Kolejowej 140" – 2004 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 720 ton wyrobów ceramicznych na dobę przedsiębiorstwa Wienerberger Osiek Sp. z o.o., Zakład Kupno w Kupnie 494, powiat Kolbuszowa, województwo podkarpackie" – 2005 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie P.P.H.U. „WOFAM" Wojciech Wolski w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej 63, województwo lubelskie" – 2005 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 240 ton wyrobów ceramicznych na dobę Zakładu Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w Hadykówce, powiat Kolbuszowa, województwo podkarpackie." – 2006 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę na terenie Neutralizatora N9 firmy EURO-EKO Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, województwo podkarpackie." – 2006 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 220 ton wyrobów ceramicznych na dobę Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej „CERAMIKA HARASIUKI" Sp. z o.o. w Harasiukach, powiat Nisko, województwo podkarpackie" – 2006 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę na terenie obiektów TOORA POLAND S.A. w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, województwo podkarpackie" – 2006 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przetwarzania ołowiu o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla obiektów ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. w Piastowie przy ul. Warszawskiej 47, powiat Pruszków, województwo mazowieckie." – 2006 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Wolności 171, województwo podkarpackie." – rok 2007
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego firmy EURO-EKO Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, województwo podkarpackie." - 2007 r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania przedsiębiorstwa Wienerberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o., Zakład w Oleśnicy, powiat Staszów, województwo świętokrzyskie." - 2008r.
 • "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę na terenie obiektów firmy EKO-CENTRUM Sp. z o.o. Kęty, Oddział w Nowej Dębie przy ulicy Szypowskiego 1, województwo podkarpackie." - 2008 r.

Obecnie w trakcie realizacji znajduje się w Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji asfaltów firmy Drogbud-Asfalty Sp. z o.o. w Gorlicach przy ulicy Michalusa 1.