Laboratorium

REGIONALNE LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA w Rzeszowie działa od 1996 r. Podstawową naszą działalność stanowi wykonywanie opracowań i analiz z zakresu ochrony środowiska. Wykonujemy także na zlecenia klientów badania i pomiary w zakresie jakości środowiska oraz badania i pomiary emisji substancji i energii do środowiska.

Doświadczona i odpowiednio wykształcona kadra naszej firmy zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Nasza szczegółowa oferta obejmuje wykonywanie:

  • analiz laboratoryjnych wody, ścieków, gleby,
  • pomiarów emisji zanieczyszczeń do powierza,
  • pomiarów hałasu w środowisku,
  • badań technologicznych uzdatniania wody,
  • laboratoryjnego monitoringu wysypisk odpadów: odpompowywanie piezometrów, pobory prób, analizy laboratoryjne, opracowywanie wyników,
  • opracowań, raportów, wniosków o pozwolenie na emisję i analiz z zakresu ochrony środowiska,
  • przeglądów ekologicznych,
  • operatów wodnoprawnych,
  • opracowań dotyczących gospodarki odpadowej.

Kontakt z laboratorium

Regionalne Laboratorium Ochrony Środowiska

ul. Irysowa 11, 35-604 Rzeszów

NIP 813-103-50-61

tel/fax 017 85 75 142, tel. kom. 602 377 664

e-mail: wcyprys@rz.onet.pl